Srpen 2006

Pavián anubi

29. srpna 2006 v 10:16 primáti

Pavián anubi
Papioanubis
Anubi Baboon

řád - primáti (Primates)
čeleď - kočkodanovití (Cercopithecidae)
Velikost: 150 cm
Váha: 50 kg
Počet mláďat: 1
Délka březosti: 6 měsíců
Výskyt: savany a buše Afriky
Potrava: rostlinná
Aktivita:denní
Způsob života: vytváří velké tlupy

Pavián anubi patří k tzv. savanovým paviánům. Jsou to druhy pohybující se převážně na zemi. Žijí v tlupách, kde má každý jedinec své přesné postavení. Na vrcholu hodnostního žebříčku je starý samec, kterému je podřízeno několik dospělých samců. Na dalším stupni jsou samice s mláďaty a nejníže postaveni jsou "výrostci".
V brněnské ZOO je doma početná chovná skupina, jejíž základní jádro tvoří samec Cipísek a pět dospělých samic.

Mandril

29. srpna 2006 v 10:11 primáti
Mandril
Papio sphinx
Mandrill
řád - primáti (Primates)
čeleď - kočkodanovití (Cercopithecidae)
Velikost:: 90 - 100 cm
Váha: 50 kg
Počet mláďat: 1
Délka březosti: 6 měsíců
Výskyt: pralesy západní Afriky
Potrava: všežravec - plody, semena, hlízy, hmyz, měkkýši
Aktivita:denní
Způsob života: vytváři menší skupiny

Samec mandrila je nejpestřeji zbarvená opice - hraje všemi barvami. Samice jsou mnohem menší a nenápadněji zbarvené. Domovem mandrila jsou deštné pralesy, kde se však pohybuje převážně po zemi. V roce 1991 se nám podařilo odchovat dvojčata mandrila: Žofinku a Gábinku, čož byla velká vzácnost, protože normálně mandrilové mají vždy pouze jedno mládě. ZOO Brno chová v současnosti dospělého samce Matesa a samici Žofinku.
Obrázek “http://www.saudeanimal.com.br/imagens/mandril3.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://www.saudeanimal.com.br/imagens/mandril2.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Dželada

29. srpna 2006 v 10:08 primáti
Dželada
Thercopithecus gelada
Gelada Baboon
řád - primáti (Primates)
čeleď - kočkodanovití (Cercopithecidae)
Velikost:: až 130 cm
Váha: samci přes 20 kg, samice 13 kg
Počet mláďat: 1
Délka březosti: 170 dnů
Výskyt: horské oblasti východní Afriky
Potrava: rostlinná - semena trav
Aktivita: denní
Způsob života: ve skupinách
Charakteristickým znakem tohoto paviána je červená lysina na prsou. Samci mají na rozdíl od samic na hřbetě výrazně prodlouženou srst, která vytváří jakousi pláštěnku. Základní tlupa dželad se skládá z jediného samce a jedné nebo několika samic. Rodinné tlupy se však sdružují do ohromného stáda s několika stovkami jedinců, kteří společně hledají potravu. Dželada je velmi vzácný chovanec zoologických zahrad. Zoo Brno chová samce Fricka.

Orangutan

29. srpna 2006 v 9:51 primáti
Orangutan

Délka těla:
80 až 150 cm

výška vestoje:
125 až 150 cm

Hmotnost: samice
30 až 50 kg, samec 50 až 90 kg.
V zajetí jsou zvířata podstatně těžší, samice kolem 65 kg, samci kolem 140 kg.

Srst je dlouhá, huňatá, avšak řídká, barva od zářivě rezavooranžové u mláďat po kaštanově hnědou ve stáří. Čelo je vysoké, čenich předsunutý. Profil lebky je plošší než u goril a šimpanzů, nadočnicové oblouky jen slabé. Kůže obličeje je v mládí světlá, ve stáří silně tmavne. U samců se s přibývajícím věkem vytvářejí lícní valy a dlouhé vousy. Uši jsou malé a holé. Orangutani mají velký hrdelní vak, kterým značně zesilují zvukové projevy. Paže a ruce jsou dlouhé a silné, nohy krátké a relativně slabé. Žije na Borneu a Sumatře. Obývá smíšený deštný les v nížinách, mangrovové a pobřežní bažinaté lesy, horské lesy na vápenci, od hladiny moře do výšky 2000 m n.m. Malajské jméno orang-utan znamená doslova "lesní člověk". Orangutani jsou denní živočichové. Pohybují se výlučně po stromech. Denně urazí 200 m až 1 km. Na zem sestupují jen když je vzdálenost mezi stromy příliš veliká. Orangutani nechodí vzpřímeně, nýbrž po čtyřech a opírají se přitom o zaťaté pěsti. Denně si s velkou šikovností ohýbáním větví stavějí nové hnízdo na přespání a jen příležitostně je použijí dvakrát. Používání nástrojů jako u šimpanzů bylo u zcela divoce žijících orangutanů pozorováno jen vzácně. Potrava orangutanů sestává převážně z plodů, ale požírají i listy, kůru, hmyz, ptačí vejce a stromové veverky. Orangutani jsou vyslovení samotáři. Dospělí samci žijí vždy sami, samice s mláďaty tvoří malé skupiny. Jakmile jsou samci dospělí, chovají se při setkání s jinými samci velmi agresivně. Pro páření dávají samci přednost zralým partnerkám před mladými samicemi. Naopak samice dávají přednost kapitálním samcům s co nejširšími lícními valy. Po březosti trvající přibližně 265 dnů se narodí jedno mládě, zcela vzácně dvojčata. Mláďata se jako u všech opic nechávají nosit a v prvním roce jsou s matkou ve stálém tělesném kontaktu. Ve 3-4 letech jsou nezávislejší a v 7-8 letech jsou dospělá a matku opouštějí. V tomto věku jsou mladé samice již pohlavně dospělé, zatímco samci tohoto stadia dosahují teprve ve 13-15 letech. Porody se opakují po 3-4 letech, při stálém vyrušování zvířat lidmi dokonce až po 8 letech. Orangutani se v zajetí dožívají 35-45 let.
Obrázek “http://www.african-safari-journals.com/image-files/orangutan-pictures.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Orangutan
PhotoObrázek “http://www.algonet.se/~marek/index-orangutan.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Lvíček zlatý

28. srpna 2006 v 20:16 primáti
Lvíček zlatý Leontopithecus rosalia

Řád:
PRIMÁTI Primates
Podřád: VYŠŠÍ PRIMÁTI (OPICE) Anthropoidea
Nadčeleď: Ploskonosí Ceboidea
Čeleď: Kosmanovití Callithricidae

Žije na velmi malém území na jihovýchodě Brazílie. Obývá primární i sekundární lesy v okolí moře. Živí se ovocem, rostlinnými šťávami, občas uloví i hmyz a malé obratlovce, zejména drobné plazy. Jsou o něco větší než tamaríni a kosmani. Známé jsou tři druhy lvíčků. Vechny jsou velmi vzácné a proto jsou všechny zařazeny do CITES I. Podle sčítání jich v přírodě žije okolo 400 kusů. Žádný z nich však není tak nádherně zbarvený jako tento druh. Zbarvení je na celém těle sytě oranžovozlaté. Lvíček zlatohlavý je černý, pouze ruce, ocas a okolí obličeje jsou zlatavé. Lvíček černý je celý černý. Na hlavě a krku mají všechny druhy prodloužené chlupy, které tvoří typickou hřívu.
Zoologické zahrady při záchraně tohoto druhu úzce spolupracují. Snaží se je rozmnožit v zajetí a poté vysadit do přísně chráněných území v původní vlasti. Zoo, která má zájem o chov tohoto druhu se musí zapojit do chovného programu. Na zvířata se čeká i několik let. Nejprve vak dostanou nadbytečné samce nebo nechovné páry a musí prokázat, že jsou schopni tento druh úspěně chovat,. Teprve pak mohou dostat chovná zvířata. Chovní lvíčci ani jejich mláďata se však nestávají majetkem zoologické zahrady, která je chová. Používají se dále do chovu podle pokynů koordinátora. V našich zoologických zahradách se chová lvíček zlatohlavý v Praze a lvíček zlatý v Olomouci. Jejich chov je podobný jako u tamarínů a kosmanů. Vnitřní ubikace je vytápěná na 25° C. Vybavení tvoří množství větví, budky a krmítka. Vhodné je osázení živými rostlinami, které udržují vhodnou vlhkost vzduchu. Ta je velmi nutná proto, aby zvířata měla kvalitní srst. Nutný je i venkovní výběh, kam se za příhodného počasí vypouští. Samice je březí 125-132 dnů. Rodí 1-2 mláďata. Krmí se ovocem, zeleninou, hmyzem, myšátky a dalšími přílohami jako tamaríni. Jihovýchodní Brazílie

Obrázek “http://www.zshorakhk.cz/aktuality/lvicek/lvicek.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Šimpanz učenlivý

28. srpna 2006 v 19:52

Šimpanz učenlivý

Délka těla: samci 77-94 cm, samice 64-85 cm
výška: 120 až 170 cm
hmotnost: samci 45-55 kg, samice 40-45 kg

Rozšíření: Senegal, jižní Mali, Gambie, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Kamerun, Gabun, Středoafrická republika, Kongo, Zair, západní Uganda, jižní Súdán, Rwanda, Burundi, západní Tanzanie.

Nezaměnitelná lidoopí postava, ocas chybí, nadoční valy jsou silné, pysky velmi pohyblivé a úzké. Palec ruky je protistojný, palec nohy je daleko vzadu. Obličej u mláďat růžový, s věkem tmavne, u dospělých je většinou černý, často černě skvrnitý, uši jsou téměř lysé, odstálé. Srst je různě hustá, hnědočerná nebo černá. Šimpanzi se pohybují převážně vzpřímeně s prsty vbočenými dovnitř, opírají se o prstní kůstky, někdy se vzpřimují na obou nohou, například když nesou v rukou potravu.


Obývá tropické deštné lesy, husté stromové savany a křovinatou krajinu, galeriové a horské lesy až do výšky 3000 m n.m. Šimpanzi jsou aktivní za dne a žijí v tlupách až 60 a více zvířat, které se dělí na menší volné skupiny. Vzájemná péče o srst a přátelské projevy uklidňují ostatní opice. Spory jsou časté, dochází přitom k hrozbám, naježení chlupů na týlu a na bocích rukou a ke křiku a vřeštění. Jako nástroje se používají větve, klacky a kameny. Rychle po sobě následuje dupání po zemi a divoké zastrašující grimasy. Samci neustále usilují o zlepšení svého hodnostního postavení. Při bojích mezi stejně silnými jedinci může docházet k vážným zraněním pokousáním. Mnohý spor se ukončí zakročením třetích opic. Mohutným zduřením kolem pohlavních orgánů samice upozorňuje skupinu průměrně každých 6 týdnů na svou připravenost k páření. Na vrcholu říje se samice páří se všemi dospělými samci. Po březosti trvající 225 dnů se narodí jedno mládě (dvojčata jsou vzácná) s porodní vahou asi 1,9 kg, které je kojeno 2-4 roky. Mládě se drží srsti na matčině břiše, v 5-6 měsících sedí vzpřímeně, ve věku jednoho roku se učí běhat. Mláďata zůstávají do dovršení osmého roku u matky. Porody jsou každých 5-6 let. Potrava se sestává hlavně z rostlin, plodů, listí, pupenů, výhonků, natě a semen všeho druhu. Tvrdé ořechy šimpanzi rozbíjejí kameny. Stébly vyšťourávají termity a mravence, živí se však i jiným hmyzem. Systematicky loví a žerou malé antilopy, kočkodany a mláďata paviánů.

Obrázek “http://www.osel.cz/soubory/324/1.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “http://i.idnes.cz/06/032/cl/ZRA11c451_RF4465498.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1129880637/foto/03.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Gorila

28. srpna 2006 v 16:26 primáti

Gorila

Výška: samci 1,8 m, samice 1,5 m
Rozpětí paží: 2 - 2,7 m
Hmotnost: samci až do 275 kg, samice do 140 kg

Způsob života:
Gorily žijí ve skupinách od 3 do 30 jedinců. Proti jiným opicím mají mnohem větší okrsky, které obývají, a tím i menší hustotu populace. Stejně jako u šimpanzů i u goril celá skupina obsazuje a hájí teritorium. Každá ze skupin má nejméně jednoho stříbrohřbetého samce a několik samic. Stříbrohřbetý samec je nadřízen všem ostatním samcům a všem samicím. Jsou-li ve skupině dva stříbrohřbetí samci nebo více, řídí se hodnostní žebříček mezi nimi podle velikosti. Velmi důležité místo v sociálním životě goril zaujímá vzájemná péče o srst. Úzký kontakt a přátelské osahávání mezi zvířaty upevňuje vztahy v tlupě a odbourává napětí mezi jednotlivými členy skupiny. Gorily si každý večer stavějí v korunách stromů hnízdo, kde pak tráví noc. Mláďata do věku tří let sdílejí toto útočiště s matkou. Zdá se, že vedoucí samec spí poněkud odloučeně, na místě, z něhož ovládá celý tábor.
Gorily jsou tvorové denní. Vstávají mezi 6. až 8. hodinou, pak věnují asi 2 hodiny potravě. Přibližně od 10 do 12 hodin odpočívají a sluní se. Aktivní jsou opět mezi 14. a 18. hodinou. K večeru si stavějí nízko nad zemí nebo přímo na zemi hnízda, ve kterých spí.
Přes svou sílu jsou gorily velmi mírumilovné. Ostatních zvířat si nevšímají a neprojevují o ně žádný zájem.

Potrava: Potrava goril je složena výhradně z rostlinných výhonků, lián, bambusu, listí a ostatních částí rostlin s vysokým obsahem celulózy. Zdá se, že gorily v přírodě nikdy nepijí, obsahuje-li jejich potrava dostatek vody.

Imponující chování jako varování: pokud se v tlupě nečekaně objeví cizí samec, může to vyvolat působivou imponující odezvu u vedoucího stříbrohřbetého samce. Vůdce tlupy nejprve vydává řadu výkřiků, které jsou čím dál tím silnější. Výstup vrcholí v okamžiku, kdy se samec vztyčí na zadní nohy v celé své velikosti, překusuje větve a nakonec si začně roztaženou rukou bubnovat na prsa. Pokud celé toto divadlo nepřiměje nevítaného hosta k ústupu, je to pro stříbrohřbetého výzva k útoku. Začne divoce mávat pažemi a zuřivě obíhat kolem svého soka. Útok ale končí těsně před přímým kontaktem. Oba samci stojí proti sobě, dívají se z očí do očí, nos na nose, napřimují se, až jeden konečně odejde.

Rozmnožování: Pohlavní dospělosti dosahují samci v 7. - 8. roce, samice v 6. - 7. roce. Rozmnožují se po celý rok, po 251 - 289 dnů trvající březosti rodí samice jedno mládě.

Ochrana druhu: Ohrožena je jen gorila horská. Ta patří mezi několik zvířat, která jsou tak vzácná, že jsou přísně chráněna a sledována mezinárodními organizacemi na ochranu přírody. V žádné zemi a v žádném případě se nevystavuje povolení k jejich odchytu nebo lovu. Žádná zoologická zahrada nemůže získat toto zvíře z volné přírody legální cestou. Celá populace gorily horské čítá několik posledních rodin - méně než 450 jedinců.
Velice vzácným lidoopem je také gorila nížinná, a proto patří k největším atrakcím zoologických zahrad. Avšak odebrat mládě gorilí matce je nemožné. Návštěvník zoo si neuvědomuje, že za každou dovezenou gorilu byla zabita její matka a obvykle i vedoucí samec gorilí rodiny.
Výskyt: Pralesy od řeky Cross v jižní Nigérii až po ústí řeky Zaire, na východ sahá areál rozšíření přes Zaire, hory Itombwe až k sopkám pohoří Kahuzi a Virunga.Izolovaná populace goril žije i v severozápadní Ugandě v pralese Kayonza.
Chov: V zoologických zahradách patří gorily k nejvzácnějším a nejchoulostivějším chovancům. První potíže při dovozu mladých goril nastávají při přechodu na jinou potravu. Dnešní znalosti o jejich výživě situaci však již hodně usnadňují.
Dříve bylo gorilám předkládáno maso, pečené i smažené pokrmy, prostě jídla podle lidských představ. Není tedy divu, že gotrily v zajetí přežívaly jen několik týdnů.

lemur kata

26. srpna 2006 v 15:11 primáti
lemur kata
maki kata, muna kata
lemur catta
ring-tailed lemur
maki, hira


taxonomie
řád: primáti-primates
podřád: poloopice-prosimidae
čeleď: lemurovití-lemuridae
rod: lemur
druh: lemur kata-lemur catta

základní údaje
délka: hlava a tělo 45 cm, ocas 60 cmváha: 3 - 3,5 kgbarva: lemuři kata mají záda šedá až růžovohnědá, končetiny šedé a jejich hlavy a šíje jsou tmavošedé. Vpředu jsou bílí a jejich tváře jsou bílé s tmavými trojúhelníkovitými očními skvrnami a černým čumákem. Ocas je prstencový, s 13 střídavě černými a bílými pruhy.potrava: ovoce, byliny, rostliny, příležitostně hmyz, nebo malí obratlovci.délka života: 20 - 25 let

teritorium
jižní a jihozápadní Madagaskar, od Forth-Dauphinu na západ a na sever až k Morandavě na západním pobřeží. Malé oddělené populace žijí i v blízkosti pohoří Andringitra na jihovýchodní náhorní plošině. Lemuři kata obývají vyprahlé, otevřené plochy a lesy o rozloze 15 - 57 akrů podle velikosti skupiny. Asi 40% svého času tráví na zemi.další informacelemur kata je ikona lemuřího národa, ze všech jeho členů nejvíce známý a populární. Vzhledem k tomu, že dobře snáší pobyt v zajetí, můžeme ho vidět v mnohých zoologických zahradách, u nás například v Praze, Jihlavě nebo ve Dvoře Králové, kde tito lemuři obývají svůj vlastní ostrůvek. Ve volné přírodě na Madagaskaru je ohrožován podobně jako většina lemurů kácením lesů a zakládáním plantáží. Svůj nápadný ocas používá jako signalizační zařízení při přemisťování skupiny, podobně jako průvodci turistů v Praze používají deštníky. Také si značí svoje teritorium pomocí výměšků žláz, ovšem na rozdíl od lidí má tyto žlázy na zápěstí. Mláďata se katám rodí na jaře a všem samičkám ve skupině skoro součastně. Mívají i dvojčata a pečuje o ně celá parta. Dorozumívají se více než deseti různými zvuky a jejich oblíbená pozice na zemi je tzv. vyhřívací. Sedí obráceni ke slunci s rozpaženýma tlapkama. Zoologové tvrdí, že to dělají instinktivně z fyziologických důvodů, ale já tvrdím, že meditují. Jeho stupeň ohrožení zatím není příliš vysoký, takže máme naději že tento sympatický tvor tu zůstane s námi.LEMUR KATA

Pudl

2. srpna 2006 v 16:09 plemena psů

Pudl (Poodle, Caniche)

Pudl je známý svojí věrností, ochotou učit se a být vycvičený, které z něho udělaly obzvláště příjemného společníka. Pudl je poslušný, příkazy svého pána si dobře zapamatuje, a proto se také lehce cvičí.

ANGLICKÝ NÁZEV:
angl.: Poodle; čes.: Pudl
PŮVOD:
Pudl vznikl pravděpodobně v 16. století ze starověkých dlouhosrstých pasteveckých a loveckých "vodních psů". Pudl tehdy získal velikou popularitu, avšak později, když ho přestali využívat k honu, se postupně přeměňoval v pokojového společenského psíka. První standard Pudla byl uznán v Německu v roce 1904 a Pudl se v této době dělil na velkého a trpasličího. V roce 1936 zaregistroval MKF toto plemeno jako francouzské a Pudl se již dělil na velkého, malého a trpasličího.
Toi-pudlovi byl standard přiznán roce 1984.
Pudl byl miláčkem mnohých známých osobností, státních i veřejných činitelů, spisovatelů, umělců-malířů i muzikantů. Například Beethoven napsal elegii na smrt svého miláčka a G.Gaine sepsal báseň "Ctnostný pes". Ve Východní Evropě se rozšiřováním Pudla začali zabývat v 18. století.
POPIS:
Pudl je plemenem společenských psů. Pudl je harmonické postavy, středních proporcí, téměř čtvercového formátu, pokrytý charakteristicky kadeřavou srstí, kudrnatou nebo provázkovitou. Svým inteligentním, stále ostražitým, aktivním a harmonicky stavěným vzhledem, ve svém okolí zanechává dojem elegance a pýchy.
Pudl má hlavu vznešenou, proporcionální k tělu. Je protáhlá, její délka musí o trochu převyšovat 2/5 jeho výšky v kohoutku. Není ani těžká, ani masivní, ale ani příliš jemná. Lebka je dobře tvarovaná, její šířka je menší, než polovina délky hlavy. Stop je jako u všech psů středních proporcí jen mírně vyznačen. Nos je dobře vyvinutý, s vertikálním profilem a otevřeným chřípím. Pudl černý, šedý a bílý má nos černý. Hnědí jedinci mají nos hnědý. Čenich má horní profil rovný, jeho délka je zhruba 9/10 délky lebky. Vzhled čenichu je pevný a elegantní, ale ne ostrý. Bílí šedí a černí jedinci ho mají zbarvený černě, hnědí a oranžoví jedinci hnědě. Rty jsou lehce vyvinuté, dost těsné, středně silné. Oči mají ostrý a pronikavý výraz, jsou mírně šikmo posazené. Obrys očních víček dává očím mandlový tvar. Černí, bílí, šedí a meruňkoví Pudli mají oči černé nebo velmi tmavě hnědé, hnědí jedinci mohou mít oči tmavě jantarové barvy. Uši jsou vcelku dlouhé, na koncích zakulacené, volně spadající podél lící, pokryté dlouhou zvlněnou srstí. Pudl, jehož uši nedosahují koutků rtů, nemůže být ohodnocen jako vynikající. Krk je pevný, na zátylku mírně klenutý, středně dlouhý, rozměry úměrný a bez laloku. Hlava je nesena hrdě a vysoko. Pudl má tělo úměrné, délka těla obecně převyšuje výšku v kohoutku. Kohoutek je mírně vyvinutý. Hruď je dobře vyvinutá, spadá až k loktům, její šířka se rovná 2/3 její hloubky. Obvod hrudníku měřený za rameny, musí mít nejméně o 10 cm více, než výška v kohoutku. Ocas je posazený vysoko, dříve se kupíroval na jednu polovinu jeho délky. Dlouhý a dobře nesený ocas není považován za chybu. Pudl má lehkou a pružnou chůzi, nikdy povolenou nebo protahovanou.
VÝŠKA:
Pudl je podle velikosti dělen na 4 druhy:
1.)velký, královský neboli robustní:
Je nejstarším druhem plemene. Výška v kohoutku je 45 až 60 cm, s tolerancí 2cm. Má pevnou kostru, silné svaly, je výborným ochráncem i hlídačem.
2.)střední:
Výška v kohoutku je 35 až 45 cm.
3.)malý neboli miniaturní:
Výška v kohoutku je 28 až 35 cm.
4.)trpasličí neboli toy pudl:
Výška v kohoutku je menší než 28 cm, požadovaný ideál je menší něž 25 cm.
VÁHA:
Standard FCI hmotnost neudává.
SRST:
Pudl je dělen podle druhu srsti na 2 druhy:
1.)Pudl s kadeřavou srstí: má hojnou srst, jemné struktury, vlněnou a kadeřavou, elastickou a před tlakem ruky odolnou. Musí být silná, hustá jednotné délky, zformovaná do kudrlin, které jsou zpravidla česané. Na dotek tvrdá srst, která vytváří dojem koňské srsti, je nepřijatelný.
2.)Pudl s provázkovou srstí: Má hojnou srst, pěkné struktury, zvlněnou a kadeřavou, zformovanou do stejně dlouhých charakteristických tenkých provázků, minimálně 20 cm dlouhých. Čím delší provázky jsou, tím jsou lépe hodnoceny. Postranní provázky na hlavě mohou být za ušima stuhou uvázány.
Pudl má srst bohatou a dostatečně dlouhou. Přiznané zbarvení je bílé (jednobarevného tónu, oči černé nebo tmavě hnědé , drápky a čenich nosu černé), šedé (tón stejný, nepřechází ani do bílé, ani do černé, či temně hnědé nebo černé, čenich nosu a drápky jsou černé), meruňkové (tón je stejný, nepřechází do hnědé, bílé nebo krémové, oči, čumák nosu a drápky jsou černé nebo temně hnědé), hnědé (tón stejný, dostatečně tmavý, oči temně hnědé nebo temně jantarové, čenich nosu, víčka, pysky, dásně, patro v tlamě a drápky jsou tmavě hnědé nebo černé) a černé (čenich nosu, víčka, pysky, dásně a patro v tlamě, podušky na tlapkách a drápky jsou černé).
Pud má srst, která nelíná, vyžaduje však vytrvalou péči. Jednou za půl roku je nutné je stříhat. Střihy jsou povoleny 4 a to "kontinentální", "anglický sedlový", "moderní - baby střih" a "klasický - na lva". Na výstavách se nejvíce preferuje "baby střih" a "kontinentál".
CHARAKTER:
Pudl je známý svojí věrností, ochotou učit se a být vycvičený, které z něho udělaly obzvláště příjemného společníka.
Pudl má různorodý charakter. Dobře se cítí ve společnosti členů rodiny, milují hru s dětmi. Zbožňují plavání a hru s míčem. Pudl je poslušný, příkazy svého pána si dobře zapamatuje, a proto se také lehce cvičí. Malincí Pudli mají, pro svoji nervozitu, sklony k častému štěkání. Jsou také často nemocní.
PÉČE:
Pudl má srst, která nelíná, vyžaduje však pravidelnou péči v podobě kartáčování a vyčesávání, aby se nestala plstnatou. Její odumřelé chlupy se na hřebenu dobře zachytí. Profesionální úprava srsti na výstavu vyžaduje zkušeného odborníka, a také značnou míru citu.
PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA:
Pudl se průměrně dožívá 14 až 17 let.
VYUŽITÍ PŮVODNÍ:
Společník.
VYUŽITÍ DNES:
Společník.

Obrázek “http://www.sweb.cz/salon.bella/pudl.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://media.rozhlas.cz/_obrazek/00071184.jpeg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://www.kupnet.cz/foto/pudl-trpaslici-stribrny-56971-foto1.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.http://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1095970013/foto/PUDL.jpgObrázek “http://www.ifauna.cz/atlas/foto_plem/175.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://www.salonmonty.com/galerie_psi/pudl2.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://plemena-psu.cyberserver.cz/download/plemena-psu/pudl-stredni_2.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://www.pudl.cz/image/pepekamen.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Obrázek “http://www.envisan-cz.com/image304.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.